BAŞVURU

Üniversitemiz öğretim elemanları/öğrencilerinin yapacağı ya da üçüncü şahıslarca üniversitemizde yapılması planlanan, “klinik ilaç araştırmaları ile hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların dışında kalan” ve insan katılımcılardan veri toplamayı gerektiren başta sosyal bilim alanları olmak üzere betimsel ve deneysel nitelikte araştırmalar için başvurular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılmalıdır.  Başvurular, Rektörlük aracılığıyla komisyona iletilmektedir.

Etik kurul toplantıları her ayın üçüncü haftası yapılmaktadır. Toplantı tarihlerinden en geç 15 gün önceden kurula ulaşan, eksiksiz başvurular toplantı gündemine alınır.